Posts Tagged ‘Energy’

Energy Management

Sunday, September 13th, 2009

W poprzednim wpisie pisałem o tym, że w TBSM 4.2.1 został udostępniony pakiet integracyjny Energy Management Dashboards. Jest to pakiet zawierający definicje modelu usług, szablonu nawigatora oraz instrukcji dotyczących łączenia TBSM z funkcjonalnością pakietów ITM for Energy Management (ITMfEM) oraz dodatkiem do ITMfEM – Reporting & Optimization.

Czym jest Energy Management Dashboards w TBSM? Funkcjonalność pakietu sprowadza się do skonfigurowania strony TIP, która gromadzi w sposób mash-up następujące dane:
– wykres wydajności infrastruktury Data Center, mierzonej w %
– wykres obciążenia systemów chłodzenia, mierzonego w tonach
– wykres pojemności urządzeń podtrzymywania napięcia UPS, w zakresie do 80%, 80-90% i powyżej 90%, per urządzenie
– portlet typu szablon nawigacyjny (tree template) dla modelu usług kategorii urządzeń (np. Computing, Cooling, Power, Metering itp) do powiązania z urządzeniami zgłoszonymi przez xmltoolkit
– standardowy trójzakładkowy portlet typu Szczegóły usługi (Service details)

Aby tablica (dashboard) zadziałała, należy zasilić ją danymi. Podstawowe dane pomiarowe są wyciągane z hurtowni danych TDW, która w tym wypadku jest zasilana danymi zebranymi przez agentów ITM z pakietu Energy Management (kod ke9). Zdarzenia standardowo są przekierowywane z sytuacji ITM przez sondę EIF do serwera ObjectServer w OMNIbusie. Model może być zbudowany z modelu usług wykrytego przez  TADDM lub z książki IDML poprzez adapter DLA. Aby zadziałały wykresy, należy zainstalować pakiet ITMfEM – Reporting & Optimization, którego są częścią. Wraz z instalacją pakietu ITMfEM-R&O dostaniemy też nowe raporty BIRT w TCR.

Jaka jest wartość tablicy Energy Management? Ostatnio bardzo popularnym, ale i mającym realne znaczenie ekonomiczne tematem, jest zarządzanie zużyciem energii, kontrolowanie pracy urządzeń oraz poszukiwanie oszczędności w obliczu rosnących kosztów energii oraz zwiększanej dbałości o ochronę środowiska naturalnego. Szablon nawigacyjny (tree template), prócz modelu usług i urządzeń związanych z energią zawiera dwie dodatkowe kolumny – zapotrzebowanie na energię (Power demand [kW]) oraz bieżąca temperatura (Temperature [C]). Możemy więc na bieżąco śledzić konsumpcję mocy oraz wydzielane ciepło urządzeń pracujących w serwerowni. Przy odrobinie wyobraźni i dodatkowej pracy można również dodać przelicznik kW / PLN, a na podstawie zdarzeń wygenerowanych przez TBSM przesłać sygnał do urządzeń równoważących obciążenie systemów.

Słowem – bardzo obiecujący pakiet. Myślę, że możemy spodziewać się kolejnych pomysłów na tablice, z dziedziny zarządzania aktywami (assets), bezpieczeństwem (security), jakością (service level) lub finansów (financial), być może autorstwa IBM, a być może partnerów działających w Tivoli OPAL.

TBSM 4.2.1 ogólnie dostępny

Tuesday, September 1st, 2009

W piątek 21 sierpnia br. została udostępniona finalna wersja Tivoli Business Service Manager oznaczona numerem 4.2.1. Nowe wydanie w stosunku do poprzedniego 4.2 oferuje całkiem sporo nowych ciekawych możliwości. Oto najważniejsze z nich:

  • poprawiona wydajność i wsparcie przeglądarek FF 3.x i IE 7.x
  • ulepszony interfejs użytkownika – więcej możliwości konfigurowania portletów, niezależne konfigurowanie instancji portletu Service Viewer i Service Editor, nowe wskaźniki, odnowiony portlet Service Navigator
  • usprawnienia agenta ITM – monitorowanie Discovery toolkita i modułu Process Control
  • wbudowany ITMWebService, który pojawił się w fixpacku do wydania 4.2.0.
  • usprawnienia pakietu Discovery toolkit – jednoczesne nasłuchiwanie TADDM i IDML
  • usprawnienia w zakresie szyfrowania komunikacji pomiędzy komponentami TBSM
  • nowość! wsparcie dla modułu ITM for Energy Management – Reporting & Optimization – teraz pulpit do zarządzania zużyciem energii i monitorowania kosztów energii urządzeń IT
  • nowość! nowy moduł – Time Window Analyzer – do analizy porównawczej wydajności usług oraz krótkoterminowej analizy trendu zmian wartości pomiarów
  • nowość! możliwość upgrade’u z wersji 4.2.0 – do tej pory możliwa była tylko migracja z wersji poprzedniej do następnej
  • moim zdaniem lepsza dokumentacja – lepiej udokumentowane niektóre ustawienia i przykłady

To tyle z głównych zmian. Najbardziej interesująco dla mnie prezentują się oczywiście nowe funkcjonalności, a więc wsparcie dla ITM4EMRO oraz TWA. Rozpoznanie w toku.