Posts Tagged ‘Dashboard’

TBSM Dashboard – część 1 – wprowadzenie

Saturday, June 26th, 2010

Tym razem postanowiłem podzielić się swoim doświadczeniem z zakresu przygotowania ekranu operacyjnego TBSM w technologii Tivoli Integrated Portal. Popularne “dashboardy” są ważnym elementem wystroju każdego pokoju-centrum operacji IT. Wyświetlone na ścianie lub ekranach monitorów, informują o bieżącym stanie infrastruktury IT – stanie bezpieczeństwa, dostępności, obciążenia itp. Jeśli zostały dobrze przygotowane, to mimo gąszczu kolorowych ikon, wykresów, liczb i mapek umożliwiają błyskawiczną, przynajmniej pobieżną ocenę sytuacji w sieci i serwerowni przedsiębiorstwa.
Ponieważ BSM polega na zarządzaniu usługami biznesowymi, a więc usługami, których związek z IT reguluje się poprzez zestaw reguł, zależności i polityk, lecz same w sobie niekoniecznie są czytelne dla pracowników operacyjnych, ekrany operacyjne (dashboard-y) w BSM wyglądają nieco inaczej, a konkretnie zawierają inny zestaw danych, przedstawiony w sposób interesujący dla odbiorcy biznesowego. I tenże odbiorca, a raczej jego specyfika, warunkuje sposób, w jaki ekrany operacyjne w BSM zostaną zaprojektowane.
W przeciwieństwie do typowych ekranów operacyjnych, obfitujących w dane nt. zdarzeń technicznych, czasów odpowiedzi itp., ekrany BSM charakteryzują się prostotą. Zapracowany manager lub sprzedawca wymagają prostego, jasnego ale i precyzyjnego przekazu informacji, której poszukują. Oczywiście, niektórzy managerowie, którzy w przeszłości wykonywali prace inżynierskie, są zainteresowani szczegółami technicznymi, i jeśli życzą sobie dostępu do tego stopnia szczegółów, jak czasy odpowiedzi serwerów, to należy im to umożliwić. Jednak zazwyczaj ekrany BSM to przede wszystkim proste pulpity kontrolne, plansze, które zawierają najważniejsze usługi biznesowe, ich status, ew. liczby, takie jak udział procentowy poprawnie działających usług w stosunku do całej puli.
W zasadzie nie ma jednego dobrego przepisu na stworzenie pulpitu typu dashboard. Wszystko zależy od ostatecznego odbiorcy. I tu pierwsza dobra praktyka – należy zrozumieć kto i jak często będzie spoglądał na planszę z usługami. Te informacje uwarunkują bezpośrednio wstępną konfigurację bezpieczeństwa – konfigurację użytkowników, grup i ról z dostępem do do poszczególnych sekcji ekranu. Pewną praktyką jest również przygotowanie elementów wizualnych, tu można posługiwać się katalogiem elementów tożsamości wizualnej przedsiębiorstwa, jeśli taki istnieje (można zapytać w dziale marketingu lub komunikacji). Mam na myśli głównie logo i barwy przedsiębiorstwa, inne motywy graficzne, takie jak zdjęcia i grafiki, oczywiście na używanie których posiadamy licencję.
Z pewnością należy zapoznać się z treścią istniejących reguł, zależności i mapowaniem zasobów IT na usługi biznesowe, katalog zdarzeń, usług i KPI/KQI. Musimy mieć pewność, że informacja, którą przedstawimy na ekranie, będzie znacząca i potrzebna. W razie konieczności należy być może przeprojektować ten zestaw, tak, aby odpowiadał potrzebom naszego dashboardu.
Na koniec warto narysować dashboard na papierze lub utworzyć sobie projekt w programie komputerowym, a następnie krok po kroku, konsultując zmiany z klientem-odbiorcą, doprowadzić do powstania finalnego projektu, którego wdrożeniem zajmę się w następnych wpisach.
Powodzenia!

Energy Management

Sunday, September 13th, 2009

W poprzednim wpisie pisałem o tym, że w TBSM 4.2.1 został udostępniony pakiet integracyjny Energy Management Dashboards. Jest to pakiet zawierający definicje modelu usług, szablonu nawigatora oraz instrukcji dotyczących łączenia TBSM z funkcjonalnością pakietów ITM for Energy Management (ITMfEM) oraz dodatkiem do ITMfEM – Reporting & Optimization.

Czym jest Energy Management Dashboards w TBSM? Funkcjonalność pakietu sprowadza się do skonfigurowania strony TIP, która gromadzi w sposób mash-up następujące dane:
– wykres wydajności infrastruktury Data Center, mierzonej w %
– wykres obciążenia systemów chłodzenia, mierzonego w tonach
– wykres pojemności urządzeń podtrzymywania napięcia UPS, w zakresie do 80%, 80-90% i powyżej 90%, per urządzenie
– portlet typu szablon nawigacyjny (tree template) dla modelu usług kategorii urządzeń (np. Computing, Cooling, Power, Metering itp) do powiązania z urządzeniami zgłoszonymi przez xmltoolkit
– standardowy trójzakładkowy portlet typu Szczegóły usługi (Service details)

Aby tablica (dashboard) zadziałała, należy zasilić ją danymi. Podstawowe dane pomiarowe są wyciągane z hurtowni danych TDW, która w tym wypadku jest zasilana danymi zebranymi przez agentów ITM z pakietu Energy Management (kod ke9). Zdarzenia standardowo są przekierowywane z sytuacji ITM przez sondę EIF do serwera ObjectServer w OMNIbusie. Model może być zbudowany z modelu usług wykrytego przez  TADDM lub z książki IDML poprzez adapter DLA. Aby zadziałały wykresy, należy zainstalować pakiet ITMfEM – Reporting & Optimization, którego są częścią. Wraz z instalacją pakietu ITMfEM-R&O dostaniemy też nowe raporty BIRT w TCR.

Jaka jest wartość tablicy Energy Management? Ostatnio bardzo popularnym, ale i mającym realne znaczenie ekonomiczne tematem, jest zarządzanie zużyciem energii, kontrolowanie pracy urządzeń oraz poszukiwanie oszczędności w obliczu rosnących kosztów energii oraz zwiększanej dbałości o ochronę środowiska naturalnego. Szablon nawigacyjny (tree template), prócz modelu usług i urządzeń związanych z energią zawiera dwie dodatkowe kolumny – zapotrzebowanie na energię (Power demand [kW]) oraz bieżąca temperatura (Temperature [C]). Możemy więc na bieżąco śledzić konsumpcję mocy oraz wydzielane ciepło urządzeń pracujących w serwerowni. Przy odrobinie wyobraźni i dodatkowej pracy można również dodać przelicznik kW / PLN, a na podstawie zdarzeń wygenerowanych przez TBSM przesłać sygnał do urządzeń równoważących obciążenie systemów.

Słowem – bardzo obiecujący pakiet. Myślę, że możemy spodziewać się kolejnych pomysłów na tablice, z dziedziny zarządzania aktywami (assets), bezpieczeństwem (security), jakością (service level) lub finansów (financial), być może autorstwa IBM, a być może partnerów działających w Tivoli OPAL.