Aktualizacja do TBSM 4.2.1 FP1 a wykresy

Odkryłem problem z niestandardowymi wykresami TIP (ang. TIP custom charts) po zainstalowaniu TBSM 4.2.1 FP1. Problem objawia się podczas wczytywania strony TIP, która składa się z portletu charting (wykresy), wykres nie da się wczytać, a na ekranie pojawia się błąd TIPMSG1000E An error occurred while processing the request to the server. Details: AxisFault Transport error: 401 Error: Unauthorized. To samo w tracelogu. Problem leży w zmienionej specyfikacji źródła danych wykresów, w wersji sprzed FP1 usługa nosi nazwę sla/rad, natomiast po instalacji FP1 nazwa ta to ibm/sla/rad. Zmianie uległ również port, z 17310 na 16315. Wystarczy zatem stworzyć wszystkie wykresy jeszcze raz na nowo (ba!), lub wyedytować istniejące, aby zaczęły działać. Problem został zgłoszony do wsparcia IBM, być może zostanie naprawiony w FP2.

Tags: , ,

Leave a Reply