Aplikacje TIP, JNLP, TEP kontra Java i przeglądarki

Natrafiłem niedawno na problem związany z wersją środowiska uruchomieniowego Javy, jaka powinna być zainstalowana na stacji roboczej administratora oprogramowania Tivoli. Załóżmy, że jesteśmy administratorami odpowiedzialnymi za monitoring systemów (ITM-TEP), ich wykrywanie i zarządzanie jako aktywami (TADDM-aplikacja Java Web Start i Maximo) oraz przetwarzanie zdarzeń i monitorowanie usług biznesowych (TBSM i OMNIbus WebGUI – czyli TIP). Nieraz zadawano mi pytanie: w jaki sposób pogodzić wymagane wersje javy, które są różne i gryzą się nawzajem?
Na szczęście sytuacja się polepsza i jest znacznie lepiej niż nawet rok temu. Najnowsza wersja TADDM 7.2 i poprzednia 7.1.2 działają z Javą Sun 1.6, mimo ostrzeżenia, że nie jest ona wspierana. Również konsola TEP w ITM 6.2.1 wzwyż działa już poprawnie z Javą 1.5 IBM i 1.6 Sun. TBSM 4.2.1 wymaga Javy IBM 1.5 ale bez problemu działa gdy obok jest Java Sun 1.6. AEL z WebGUI 7.3 działa nawet lepiej z Sun Java 1.6 niż IBM 1.5.
.
Wniosek nasuwa się sam: Wersje Javy, które są obowiązkowe na komputerze administratora Tivoli, to IBM 1.5 i Sun 1.6. Jako ta jedyna, niekoniecznie systemowa, ale appletowa, w jednym momencie będzie zawsze ustawiona jedna z nich, ale warto mieć drugą na podorędziu. Wszystko zależy od kombinacji oprogramowania, jakie chcemy uruchomić naraz w 1 sesji przeglądarki. Widziałem kombinację następującą w 1 TIPie:
-WebGUI 7.3
-ITNM 3.8
-TBSM 4.2.1
-TEP Web Client poprzez iframe.
.
Aplikacje gryzły się, wymagania jednej wpływały na działanie drugiej. Złotym środkiem okazało się zainstalowanie Sun Javy 1.6 i IBM Javy 1.5, oraz skonfigurowanie TEPa, aby podczas uruchomienia Web Clienta również wymuszał uruchomienie się w Sun Java 1.6 (polecam artykuł: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21380405). Dzięki temu zabiegowi poprawnie zadziałał i AEL, i ITNM w iframe (choć i ten portlet ma problemy z ustawieniem Customizer) i TEP Web Client w portlecie inframe, wszystko w 1 sesji TIP na Firefoksie. Jeśłi chodzi o aplikacje Webstartowe, to polecam ściągnąć sobie na pulpit plik *jnlp i napisać prosty skrypt wywołujący mniej więcej takie polecenie:
$ODPOWIEDNI_JAVA_HOME/bin/javaws .jnlp
gdzie $ODPOWIEDNI_JAVA_HOME wskazuje na binaria Javy w wersji wymaganej przez aplikację JNLP.
.
Teraz przeglądarki. TBSM nie działa w IE 8.0, pojawia się mnóstwo błędów i przeglądarka jest właściwie bezużyteczna. IE 7 jest wspierana i działa dobrze, ale ogólnie od zawsze preferowałem Firefoxa i polecam właśnie tę przeglądarkę. Nie ma jednak róży bez kolców, oficjalnie wspierany FF to 3.0, który odejdzie niebawem w niebyt, za to są jakieś problemy z FF 3.6. Zdaje się, że metodą złotego środka należy postawić na FF 3.5.
Nie mam doświadczenia z 3 pozostałymi liczącymi się graczami: Safari, Opera czy Chrome, ani z alternatywnymi starymi wygami (Netscape) ani tym bardziej z egzotykami (KBrowser), nie są one zresztą ani zalecane ani przede wszystkim wspierane, więc nie ma za bardzo o czym pisać.
Standardem korporacyjnym bardzo często jest IE, a ponieważ wersja 8.0 wprowadza różne dodatkowe zabezpieczenia oraz jest natywną przeglądarką w systemach Windows 2008, coraz częściej wśród klientów Tivoli po prostu nie ma żadnej alternatywy. Trudno ocenić dlaczego do tej pory TBSM jej nie wspiera, wydaje się to kwestią czasu i najbliższych fixpacków, choć tymczasowa lista łat, przewidziana dla następnej paczki poprawek (TBSM 4.2.1 Fix Pack 2 Interim Fix 3), nie przewiduje dodania wsparcia dla IE 8.0.
Nie zaleca się stosowania IE 6.0 w TBSM, podczas gdy dla ITNMa 3.8 jak najbardziej, więc tutaj jest niezgodność. To samo dotyczy wsparcia dla Firefox 2.0 u obu produktów.
WebGUI również nie wspiera Explorera 8.0 ale wspiera wersję 6.0 i 7.0 oraz Firefoxa 3.0. Moim wnioskiem co do wspólnej przeglądarki dla wszystkich wymienionych produktów jest zatem stwierdzenie: używam albo IE 7.0 albo FF 3.5, zwłaszcza, że wedle mojego doświadczenia własnie taki komplet daje największą gwarancję bezbłędnego działania.
.
A więc podsumowując, czego potrzebuje administrator Tivoli do obsługi w/w produktów?
– IE 7.0 lub FF 3.5
– Sun Java 1.6 i IBM Java 1.5 (względnie 1.6)
.
I to tyle.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply